מדוע אימון משפחתי מתאים למתבגרים עם הפרעת קשב


מניסיוני כמורה וסגנית מנהלת בחטיבת ביניים נוכחתי לדעת כי שני נושאים עיקריים מטרידים את המתבגרים לקויי הקשב: העובדה שמתייגים אותם כילדים בעייתיים והתייחסות ההורים אליהם כאל ילדים קטנים. בשל הקושי לנהל רגשות, התסכולים הללו באים לידי ביטוי גם בתקשורת עם ההורים וגם בהיבט הלימודי. מניסיוני כמאמנת למדתי כי שני נושאים מטרידים את הוריהם: מערכות היחסים בינם למתבגרים, שכן כל קונפליקט מועצם והופך לדרמה, והדאגה מחוסר האחריות שמגלים המתבגרים. בהתמחות באימון משפחתי בגישה מערכתית מצאתי מענה לנושאים שמטרידים את המתבגרים וההורים כאחד. מאז אימצתי את הגישה המערכתית באימון המשפחתי להפרעת קשב, עפ"י המודל של מכון שינוי, המשפחות מדווחות על שיפור משמעותי באווירה המשפחתית והמתבגרים מגלים אחריות רבה יותר וחווים הצלחות משמעותיות בחייהם. אילו גם המשובים שאני מקבלת מהמתמחים בקורס אימון משפחתי אותו אני מנחה. האימון המשפחתי להפרעת הקשב בגישה המערכתית ממוקד בשיפור איכות החיים של המשפחה כולה ועוזר לכל בני המשפחה, ולא רק למתבגר, לפתח הבנה להשפעת לקות הקשב על חייהם. הגישה המערכתית מחזקת מחוייבות משותפת למצוא אסטרטגיות המתאימות למשפחה להתמודד עם האתגרים המשפחתיים ומשלב בין המטרות האישיות של המתבגרים ושל המטרות של הוריהם בהיבט המשפחתי. האימון המשפחתי בגישה מערכתית תורם לשיפור התקשורת בתוך המשפחה, משפר את התיפקודים הניהוליים של כל בני המשפחה, מעלה את המוטיבציה של הילדים והמתבגרים ומעלה את הדימוי העצמי שלהם. הגישה המערכתית נקודת המבט המערכתית היא המבחינה בין האימון המשפחתי לבין האימון האישי ואימון הורים. בעוד שאימון אישי לאחד מבני המשפחה ממוקד בו, באישיותו, בערכיו ובשאיפותיו האימון המשפחתי המערכתי מתייחס לאדם לא רק כיחידה בפני עצמה, אלא כחלק אינטגרלי ממערכת הנמצאת בדינמיקה מתמדת. גישה זו בוחנת את היחסים המיוחדים ואת ההקשרים שבתוכם מתקיימת התנהגות נתונה במשפחה. בגישה המערכתית יש מקום לערכים ולשאיפות של כל אחד מבני המשפחה, אך הם אינם עומדים בפני עצמם אלא מהווים בסיס למציאת הערכים המשותפים והשאיפות המשותפות. באימון המשפחתי בגישה המערכתית, כדי לפתור בעיה או סימפטום הפוגעים בתפקוד האדם או המערכת, יש לשנות את דפוסי האינטראקציה הבעייתיים בתוך המערכת ולא לבודד את הסימפטום ולטפל בו בנפרד. על פי גישה זו, המערכת היא שלמות אחת אשר בה נוצרות הבעיות, אבל בה גם גלומים המקורות לפתרונות. (Minushin, 1974) האימון המשפחתי בגישה המערכתית למשפחות עם הפרעת קשב אינו מתעלם מהמאפיינים הספציפיים של לקות הקשב. התהליך כולל על העמקת הידע ויצירת מבנים ואסטרטגיות להתמודדות מבוססים על ערכים משותפים, חזון ומטרות משותפות לכל בני המשפחה ולא רק של ההורים או הילד בנפרד. הגישה המערכתית מתאימה במיוחד למשפחות עם מתבגרים לקויי קשב: בגישה המערכתית מתייחסים לתפקידים שממלאים כל אחד מבני המשפחה דרך הכללים ודפוסי ההתנהגות הדפוסים שמאפיינים את התנהגות המשפחה בעת שהיא מתמודדת עם בן משפחה "בעייתי". כללים ודפוסים אלה משפיעים על האופן שבו בעלי ה"תפקידים" השונים בתוך המערכת המשפחתית מקיימים קשרי גומלין זה עם זה. בגישה זו לא מתעלמים מהערכים והאישיות הכוללת של כל פרט ופרט, אבל הדגש הוא על האופן שבו מערכת הכללים של המשפחה משפיעה על דפוסי ההתנהגות של כל בני המשפחה כולה ובתת המערכות שבתוכה. הגישה המערכתית באימון משפחות עם ילדים לקויי קשב ממזערת את התחושה של הילדים, שממילא מקבלים עזרה וטיפולים רבים, להיותם "בעיה". האימון המשפחתי בגישה מערכתית יוצר דינמיקה של שינוי בתא המשפחתי ע"י שינוי הקשרים וההתניות בין היחידים במערכת. התוצאה מאפשרת לקשרים המשפחתיים להתהוות מחדש תוך שכל פרט מוצא את מיקומו המיוחד והבוגר במערכת המשפחתית. גישה זו מקלה על תחושותיו של מתבגר לקוי הקשב וגורמת לו להכיר בכוחות שלו דרך החצנה והפרדת אישיותו מהבעיה הספציפית (White & Epston, 1990). זוהי גישה שמעצימה את תחושת הערך העצמי של כל בני המשפחה, ובמיוחד את המתבגרים שסובלים מדימוי עצמי נמוך. מיומנויות: עבודת המאמן המשפחתי שונה מעבודת המאמן האישי ונדרשים ממנו כלים ומיומנויות הקשורים בעבודה עם מספר אנשים בחדר, עם פרדיגמות וערכים שונים בגילאים שונים. האימון המשפחתי משלב מיומנויות של אימון אישי וארגוני עם ידע והבנה של תהליכים משפחתיים לצד ידע והבנה לגבי משמעות לקות הקשב והדרכים להתמודדות אתה. תוצאות לאימון המשפחתי בגישה מערכתית:

  1. המתבגרים מרגישים שמתייחסים אליהם כמבוגרים מה שגורם להם לקחת יותר אחריות.

  2. המתבגרים לא מרגישים שבאימון המשפחתי רואים בהם בעיה, מה שממזער את הפגיעה בדימוי העצמי

  3. יש שיפור משמעותי באווירה המשפחתית ובתקשורת הבינאישית במשפחה.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square

ציפי קוברינסקי - פתרונות אסטרטגיים להפרעת קשב / טל׳: 0545-333180 /zipi.kobrinski@gmail.com