אימון משפחתי מערכתי להפרעת קשב

ASFCA – ADHD Structural family coaching approach

אימון משפחתי להפרעת קשב בגישה מערכתית הוא מודל חדשני בעולם של הפרעת הקשב ומתאימה במיוחד לילדים בגיל ההתבגרות. משפחות שעברו תהליך אימון משפחתי בגישה מערכתית מדווחות על שיפור משמעותי במידת האחריות שמגלים המתבגרים מה שמעלה באופן דרמטי את הסיכוי שלהם לחוות הצלחות משמעותיות בחייהם. בשנים האחרונות גברה המודעות להפרעת קשב וילדים מאובחנים בגיל צעיר יותר וזוכים לטיפול בשלב מוקדם, וטוב שכך. הדרכת ההורים בשלבים

הראשונים מתמקדת בהקניית ידע וכלים שעוזרים לוויסות רגשות ושליטה בכעסים. ההורים לומדים לתווך בין הילד לעולם החיצוני: לעזור לו להבין את השלכות דרכי ההתנהלות שלו על סביבתו, ודואגים להסביר לסביבה את הגורמים להתנהלות זו. (במילים אחרות סנגור הורי). בהגיעם לגיל ההתבגרות, הילדים בועטים באותו תיווך וסנגור הורי ומפרשים אותו כהתייחסות שאינה תואמת את גילם. כעסם של המתבגרים מובן, בהתחשב בשינויים שהם עוברים בגיל ההתבגרות. הצורך שלהם בעצמאות ופיתוח זהות אישית נפרדת מהוריהם הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההתבגרות. בגיל זה גם ההשתייכות החברתית נעשית חשובה יותר, והמתבגרים מורדים בעצם היותם שונים. המתבגרים מוטרדים מכך שמתייגים אותם כילדים שונים ואף בעייתיים ומהתייחסות ההורים אליהם כאל ילדים קטנים. בשל הקושי של לקויי הקשב לנהל רגשות, התסכולים הללו באים לידי ביטוי גם בתקשורת עם ההורים וגם בהיבט הלימודי. גישתם של ההורים מובנת הן בשל ההדרכה שקיבלו והן משום התחושה שהמתבגרים אינם לוקחים אחריות על חייהם כמצופה מבני גילם. הפרעת הקשב מוגדרת היום כפגיעה בתפקודים הניהוליים שבאים לידי ביטוי בדחיינות ואי עמידה ביעדים והבטחות. הורים של המתבגרים, מפרשים את התנהגותם כחוסר אחריות. הורים למתבגרים לקויי קשב מוטרדים לא רק מחוסר האחריות אלא גם מהידרדרות מערכות היחסים בינם למתבגרים, שכן כל קונפליקט מועצם והופך לדרמה. כל אימון אישי למתבגרים לקויי קשב כולל מרכיב של הדרכת הורים. אימון משפחתי בגישה מערכתית אינו מסתפק בהדרכת הורים. זוהי גישה אימונית הרואה במשפחה מערכת, ובלקות הקשב סימפטום המשפיע על איכות חיי המשפחה כולה. האימון המשפחתי להפרעת הקשב ממוקד בשיפור איכות החיים של המשפחה כולה ועוזר לכל בני המשפחה, ולא רק למתבגר, לפתח הבנה להשפעת לקות הקשב על חייהם. נקודת המבט המערכתית היא המבחינה בין האימון המשפחתי לבין האימון האישי. בעוד שאימון אישי למתבגר ממוקד בו, באישיותו, בערכיו ובשאיפותיו הרי האימון המשפחתי המערכתי מתייחס למתבגר כחלק אינטגרלי ממערכת הנמצאת בדינמיקה מתמדת. בגישה המערכתית יש מקום לערכים ולשאיפות של כל אחד מבני המשפחה, אך הם אינם עומדים בפני עצמם אלא מהווים בסיס למציאת הערכים המשותפים והשאיפות המשותפות. על פי הגישה המערכתית, "כדי לפתור בעיה או סימפטום הפוגעים בתפקוד האדם או המערכת, יש לשנות את דפוסי האינטראקציה הבעייתיים בתוך המערכת ולא לבודד את הסימפטום ולטפל בו בנפרד. על פי גישה זו, המערכת היא שלמות אחת אשר בה נוצרות הבעיות, אבל בה גם גלומים המקורות לפתרונות." (Minushin, 1974) האימון המשפחתי בגישה המערכתית למשפחות עם הפרעת קשב אינו מתעלם מהמאפיינים הספציפיים של לקות הקשב. התהליך כולל על העמקת הידע ויצירת מבנים ואסטרטגיות להתמודדות מבוססים על ערכים משותפים, חזון ומטרות משותפות לכל בני המשפחה ולא רק של ההורים או הילד בנפרד. אימון משפחתי ל - ADHD מתאים במיוחד למשפחות עם מתבגרים:

  • הגישה המערכתית באימון משפחות עם ילדים לקויי קשב ממזערת את תחושת המתבגרים, שממילא מקבלים עזרה וטיפולים רבים, להיותם "בעיה".

  • האימון המשפחתי בגישה מערכתית יוצר דינמיקה של שינוי בתא המשפחתי .התוצאה מאפשרת לקשרים המשפחתיים להתהוות מחדש כך שכל בן משפחה מוצא את מיקומו המיוחד והבוגר במערכת המשפחתית.

  • גישה זו מקלה על תחושותיו של מתבגר לקוי הקשב וגורמת לו להכיר בכוחות שלו דרך החצנה והפרדת אישיותו מהבעיה הספציפית .

  • הגישה מעצימה את תחושת הערך העצמי של כל בני המשפחה, ובמיוחד את המתבגרים שסובלים מדימוי עצמי נמוך.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square

ציפי קוברינסקי - פתרונות אסטרטגיים להפרעת קשב / טל׳: 0545-333180 /zipi.kobrinski@gmail.com